Anunț demarare proiect ,,Dezvoltarea infrastructurii digitale în cadrul societății STC.RO SRL”

Comunicate de presă

STC.RO SRL, cod de identificare fiscală 25579774, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J22/978/2009, cu sediul în Municipiul Iași, Str. Vitejilor, Nr. 19, Bloc A5, Etaj 4, Ap.2, Județ Iași, România, anunţă demarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii digitale în cadrul societății STC.RO SRL”, COD SMIS 316523, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 în cadrul Priorității: Prioritate: P2.P2. Nord-Est – O regiune mai digitalizată; Obiectiv specific: RSO1.2_Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice; Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională; Operațiune: Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 350.276,02 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) este de 267.961,15 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 47.287,26 lei.

Proiectul va fi implementat în Municipiul Iași, Calea CHIȘINĂULUI, Nr. 35B, CLĂDIREA C1, Judet Iași, România, pe o durată de 12 luni, respectiv între data de 03.06.2024 și 03.06.2025.

Obiectivul general al proiectului este digitalizarea activității STC.RO SRL, cu scopul de a crește nivelul de intensitate digitală și a eficientiza operațiunile companiei în concordanță cu cerințele Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Obiectivele specifice proiectului:

Implementarea și configurarea unităților de hardware și a dispozitivelor necesare pentru susținerea operațiunilor digitale.

Implementarea unor soluții software pentru eficientizarea managementului financiar/contabil, a departamentului de producție, vânzări/relații clienți și a resurselor umane în cadrul societății STC.RO SRL.

Îmbunătățirea și consolidarea securității cibernetice pentru a asigura un mediu digital sigur și eficient.

Rezultate asteptate :

Implementarea eficientă a soluțiilor de digitalizare pentru a spori eficiența și calitatea serviciilor și produselor în cadrul societății STC.RO SRL.

Creșterea intensității digitale prin utilizarea tehnologiilor DESI 2019.

Proiect cofinanțat din FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională.

Nume persoana contact: DANIELA PÂRLEA, administrator, Tel: 0745 096 023, E-mail: office@stc-romania.ro


This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png