Deficitul de cont curent al României a scăzut cu aproximativ 5 miliarde de euro, dar datoria externă a crescut cu peste 17 miliarde de euro, în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2022. 

Știri

 

În perioada ianuarie – septembrie 2023, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 miliarde de euro, comparativ cu 21,1 miliarde de euro în perioada ianuarie – septembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3,2 miliarde de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1,5 miliarde de euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 258 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 38 milioane euro”, informează BNR.

Banca Națională arată că în perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 17,3 miliarde de euro. În structură:

datoria externă pe termen lung a însumat 116,1 miliarde de euro la 30 septembrie 2023 (72% din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,7% față de 31 decembrie 2022;
datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2023 nivelul de 45,1 miliarde de euro (28% din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,3% față de 31 decembrie 2022.

Investiţiile directe ale nerezidenților în România au însumat 5 miliarde de euro (comparativ cu 8,6 miliarde de euro în perioada ianuarie – septembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5,8 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 776 milioane euro.

Comunicatul BNR

 

Sursa: Biziday