Jurnaliștii TVR pot să invoce clauza de conștiință, dacă primesc un ordin care încalcă deontologia. Ce mai prevede noul Contract colectiv de muncă

Jurnaliștii TVR pot să invoce clauza de conștiință, dacă primesc un ordin care încalcă deontologia. Ce mai prevede noul Contract colectiv de muncă

Știri

 

Angajații Televiziunii Române beneficiază de un nou Contract colectiv de muncă. Dincolo de sporuri și zile libere, documentul introduce, în premieră, o „clauză de conștiință” prin care se poate refuza executarea unui ordin primit de la un superior, dacă încalcă legea sau deontologia profesională.

Anul 2024 a adus pentru angajații Televiziunii Române și un nou Contract colectiv de muncă. Acesta are 73 de pagini și a fost semnat de președintele-director general al SRTv, Dan Turturică și de președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor, MediaSand, Cristinel Godinac. 

Documentul a fost semnat și parafat pe 27 decembrie 2023, apoi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, validat pe 8 ianuarie 2024 și intrat deja în vigoare.

Conform documentului intrat în posesia Libertatea, acesta „este valabil pentru o perioadă de 18 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 12 luni în cazul nedenunțării acestuia de către părțile semnatare”.

S-a introdus „clauza de conștiință”

În Contractul colectiv de muncă a fost introdusă o clauză specială, numită „clauza de conștiință”. Ce presupune aceasta? Că „personalul de specialitate din cadrul SNTv are dreptul, fără a suferi niciun fel de consecințe”:

să refuze să execute un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții TV al cărei conţinut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conştiinţă, conform propriilor convingeri;
să refuze divulgarea surselor de informaţii;
să-şi exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRTv, Regulamentul Intern din SRTv, Statutul Ziaristului din SRTv, Codul de conduită pentru angajați și colaboratori TVR, deontologia profesională, precum și prevederile legale în vigoare;
să beneficieze de sprijinul moral şi material al angajatorului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor, în toate fazele unui proces civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile. Angajatorul, în cazul în care cunoaşte sursele de informare în baza cărora jurnalistul s-a documentat şi a realizat materialul editorial sau emisiunea, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora;
să refuze să semneze ştirea care a fost modificată prin intervenţia șefului ierarhic sau a oricărei persoane din stafful editorial, pe motiv că este diferită de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor și libertății de exprimare a jurnalistului.

Ești doctor, câștigi cu 15 la sută mai mult

În noul Contract colectiv de muncă, un capitol special îl ocupă sporurile pe care le primesc angajații televiziunii publice. Iar acestea sunt de mai multe feluri. 

Există spor pentru orele lucrate în timpul nopții, care este de 30%. Dar și pentru orele suplimentare prestate peste programul normal zilnic de muncă, în cuantum de 100%. La fel și pentru activitatea în zilele de sâmbătă și duminică sau în zile de sărbători legale.

Un spor lunar de 15% este aplicat la salariul de bază pentru persoanele cu titlul de doctor în științe. Iar un altul pentru atribuții suplimentare între 30 și 70% din minimumul salarizării funcției din care se preiau atribuțiile. 

Conform negocierilor, s-a aprobat un spor minim de 15% la salariul brut al celor care lucrează în condiții deosebite de muncă, dar care nu sunt precizate.

Spor pentru „munca de teren”

Un spor din noul Contract colectiv se referă la „munca de teren”. Spor în cuantum de 20% din salariul de bază.

„Acordat proporțional cu numărul de ore lucrate în acest regim, pentru activitatea jurnaliștilor și a celorlalți angajați a căror muncă presupune realizarea sarcinilor de serviciu în condiții de teren”, conform documentului.

Există și alte beneficii acordate celor ce lucrează în interiorul Televiziunii Române:

premii acordate lunar pentru activități meritorii în cuantum de 2% din fondul de salarii
indemnizație de periclitate, în valoare de 80 de lei/zi, pentru salariații care efectuează deplasări în zone de calamitate sau de risc din țară
indemnizație de moderator/prezentator
câte un salariu de bază minim brut, proporțional cu timpul efectiv lucrat în ultimele 12 luni, cu ocazia Crăciunului și de Paște
vouchere de vacanță
un adaos la salariul de bază de 7% pentru salariații care îndeplinesc, pe lângă activitatea de bază, sarcini de gestiune pentru care se percep garanții
în cazul donatorilor de sânge, aceștia vor beneficia de două zile libere cu salariul de bază lunar brut.

3 salarii minime se acordă pentru nașterea fiecărui copil al unui angajat al SRTv.

La TVR e liber și de Ziua Femeii, și de cea a bărbatului

Contractul colectiv de muncă prevede și zilele libere. Pe lângă cele 17 zile libere oficiale acordate de statul român în 2024, la Televiziunea Română mai sunt și alte zile de stat acasă. 

De exemplu, pe 8 martie (Ziua internațională a femeii) pentru toate femeile angajate la SRTv, 19 noiembrie (Ziua internațională a bărbatului) pentru salariații de sex masculin, dar și pe 31 decembrie atunci când este ziua TVR. Mai mult, o zi liberă și pentru ziua de naștere a salariatului.

Iar beneficiile nu se opresc aici. Prin contractul colectiv sunt stabilite zile libere în plus față de cele stabilite de legislația muncii. Șapte zile libere la căsătoria salariatului SRTv, cinci zile pentru căsătoria rudelor (părinte, copil, frați, surori), dar și șapte zile libere la nașterea copilului sau zece pentru adopția unuia. 

Zile libere în plus față de legislația muncii

Și în cazul deceselor în familie (soț, soție, părinte), angajații Televiziunii Române beneficiază de mai multe zile libere – cinci zile libere plus o zi pentru durata transportului. Legislația muncii acordă doar trei zile libere în astfel de situații.

În cazul „decesului salariatului/soțului/soției și/sau al copilului acestuia, angajatorul, pe eveniment, asigură în procedură de urgență soțului supraviețuitor, salariatului sau rudelor până în gradul 2 un ajutor social material de cinci salarii minime la data decesului”.

Se vor primi și bonuri de masă

Mai mult, „începând cu luna ianuarie 2024, salariaţii SRTv vor primi tichete de masă”. Conform unei informări interne, aceștia vor primi „valoarea nominală de 30 de lei”. 

Angajații TVR au fost anunțați că „a fost demarată procedura de achiziţie a cardurilor pe care se vor încărca ulterior tichetele de masă”, urmând să fie acordate fiecărui salariat. 

„Prima alimentare va fi efectuată la data de 15 februarie 2024 cu contravaloarea tichetelor cuvenite pentru luna ianuarie”, au mai fost anunțați oficialii Televiziunii Române.

Ținută de protocol cu sigla TVR

În document există un punct în ceea ce privește „angajații care își desfășoară activitatea în regim de protocol”. 

Și se referă la evenimente organizate de Administrația Prezidențială, Guvernul României, Uniunea Europeană sau la care TVR este broadcaster oficial. „Angajatorul se obligă să asigure ținută completă de protocol personalizat cu sigla TVR. 

Ținuta de protocol va fi diferită pentru fiecare anotimp în parte și se va purta numai dacă vremea permite acest lucru și confortul angajatului nu este afectat din punctul de vedere al îndeplinirii obligațiilor din fișa postului”, se arată în Contractul colectiv de muncă.

Foto: Inquam Photos / George Călin

 

Sursa: Libertatea Read More